Tko smo?

 Dječji vrtić Vedri dani je vrtić u vlasništvu Grada Zagreba. Djelujemo od 1965. godine pod tim imenom na području južnog Medvešćaka, odnosno sada na istočnom dijelu Gradske četvrti Donji grad. U svom sastavu ima:

  • Centralni vrtić u Makančevoj ulici 11a i pet područnih vrtića:
  • Područni vrtić Šubićeva u Šubićevoj ulici 12/1 (jaslice i vrtić);
  • Područni vrtić Filipa Grabovca u Ulici fra Filipa Grabovca 26/A,
  • Područni vrtić Bornina u Ulici kneza Borne 11a
  • Područni vrtić Proljeće na Trgu žrtava fašizma 11a.
  • Područni vrtić Ljudevita Posavskog u Ulici Ljudevita Posavskog 24


U Vrtiću radi osamdeset devet radnika (89), od kojih pedeset tri (53) radi sa djecom (odgojitelji) a trideset šest (36) za djecu.

Naše vrijednosti:
Stručni rad u Dječjem vrtiću Vedri dani označava dugogodišnje strpljivo i sustavno podizanje razine stručne kompetencije svih zaposlenika, kako odgojitelja, tako i odraslih koji rade za djecu. Najvažniji dio stručne kompetencije je razumijevanje i prihvaćanje vrijednosti humanističko-razvojne koncepcije rada sa djecom i odraslima, te stjecanje znanja i vještina za njihovo provođenje u praksi.


Posebna znanja:
Svi odgojitelji su dodatno educirani i kontinuirano se usavršavaju u znanjima i vještinama koje neposredno i posredno preveniraju neprihvatljiva ponašanja djece:

  • Primjena komunikacijskih tehnika

Kako su odgojne situacije u pravilu situacije susretanja odraslih sa djecom, tako su slušanje, govorenje i druge tehnike komuniciranja, kao socijalna ponašanja usmjerena prema djeci, u središtu naše stručne pozornosti već gotovo dva desetljeća. Korištenje i usavršavanje komunikacije prihvaćanja, važan je dio stručne kompetencije odgojitelja.

  • Primjena Integralne metode u radu sa djecom i njihovim roditeljima

Integralna metoda za rad sa predškolskom djecom i njihovim roditeljima znanstveno je utemeljena od strane hrvatskih autora, eksperimentalno provođena i evaluirana od 1992. – 1996. godine u dijelu vrtića Grada Zagreba, u Rijeci i u Samoboru. Temelji se na kreiranju, stvaranju i održavanju ukupnog konteksta vrtića - prostor, aktivnosti, odnosi, u kojem svi sudionici (djeca, njihovi roditelji, odgojitelji i ostali odrasli koji rade za djecu) kvalitetno zadovoljavaju svoje potrebe, uče i uživaju svoja prava i poštuju tuđa.

  • Rad sa djecom na razumijevanju ljudskih potreba i dječjih prava, te nenasilnom rješavanju sukoba
  • U zvanje savjetnika napredovala je stručna suradnica pedagoginja i jedna odgojiteljica.

Poučavajući dijete kako će zadovoljiti svoju potrebu, a ne ugroziti potrebu druge osobe, poučavamo ga odgovornosti za sebe i za odnos sa drugima, odnosno osnovnim humanističkim i demokratskim vrijednostima. Posebna znanje o potrebama i vještine “jezika prihvaćanja” imaju i svi odrasli koji u vrtiću rade za djecu. Vrhunac stručnog djelovanja nam je poštivanje potreba i prava svakog djeteta i njegovanje dijaloga između vrtića i roditelja o međusobnim pravima i obvezama u odnosu na dijete. Takav rad sa svim sudioniocima konteksta vrtića, osigurava djetetu zdravo okružje - eko-okružje – u kojem ono može slobodno biti dijete: radosno i tužno, brzo i sporo, tiho i glasno, zaigrano i ozbiljno…. zadovoljavati kvalitetno svoje potrebe i živjeti svoja prava. Uz probrane poruke koje dajemo djetetu: verbalno, neverbalno, prostorom… - uz tu zdravu psihičku hranu i psihičko zdravlje – kontinuirano dajemo posebnu stručnu i ljudsku pozornost i kvaliteti prehrane, zdravlju i sigurnosti djeteta. Od 1991. godine u vrtiću se kontinuirano provode Radionice za roditelje: “Škola za roditelje”, tada jedina u Gradu i u RH (od 1991.g. do 2011.g.), a od 2011. godine provode se radionice za roditelje "Rastimo zajedno". Vrtić ima kompletan stručni tim: pedagoga, psihologa, zdravstvenog voditelja i rehabilitatora


Ispiši stranicu