Programi

Programi koji se provode u Dječjem vrtiću Vedri dani:


I Redoviti cjelodnevni program – trajanje 10 sati

II Posebni programi trajanje 10 sati – provode ih odgojitelji iz vrtića Vedri dani

  1. Posebni program engleskog jezika u pet odgojnih skupina (jedna u Ul. fra F. Grabovca 26a, jedna na Trgu Žrtava fašizma 11a, jedna u Makančevoj 11a i dvije u Šubićevoj 12/1)
  2. Posebni program njemačkog jezika u jednoj odgojnoj skupini (Ul. fra F. Grabovca 26a)


III Kraći programi – voditelji su odgojitelji i stručni suradnici iz vrtića Vedri dani

  1. Kraći program sportskih aktivnosti
  2. Kraći program katoličkog vjerskog odgoja
  3. Radionica za roditelje "Rastimo zajedno" u okrilju UNICEF-ova Programa podrške ranom razvoju i poticajnom roditeljstvu


IV Tečajevi - voditelji su stručnjaci iz Udruga, izvan vrtića

  1. Tečaj ritmike
  2. Tečaj sportskih vještina


Prema potrebama roditelja i djece voljni smo organizirati i druge tečajeve 

 

 


Ispiši stranicu