Ritam dana u jaslicama/vrtiću

 RITAM DANA nakon procesa prilagodbe
 
 
Dolazak djeteta u skupinu:

 • dijete odlazi do garderobe u pratnji roditelja gdje se presvlači za ulazak u skupinu

 
Odgijtelj/ica će:

 • preuzeti dijete uz pozdravljanje (upoznavanje), iskazivanje dobrodošlice djetetu i roditelju

 • uputiti dijete na pranje ruku (jaslice: oprati ruke djetetu)

 • nuditi topli napitak (ranojutarnje okupljanje)

 • ponuditi odmor u „mekanom kutiću“

 • poticati dijete na izbor ponuđenih aktivnosti i pratiti interes djeteta

 
Doručak (8.00 – 9.00 sati)

 • „klizni doručak“: stolovi za jelo postavljaju se tako da djeca sjede na što većoj udaljenosti

 
Odgojitelj/ica će:

 • motivirati i pratiti proces pripreme djeteta za doručak (pranje ruku...)

 • dijeliti obroke djeci kako bi se mogućnost kontaminiranja hrane svelo na minimum

 • stvarati uvjete za spontanu igru i samostalnost u igri za djecu koja nisu u isto vrijeme za ručkom (prema principu postupnosti)

 
Voće – nudimo uz doručak i nakon doručka
 
Aktivnosti:  spontane -  strukturirane -  zajedničke aktivnosti (cca 9.00 – 10.00)
 
– upoznavanje, poticanje na zajedništvo, razne igre povezivanja, pjevanje, pričanje priča...
zajedničke aktivnosti djece i odgojitelja, pokretne igre, prema programu ili projektu skupine

 • osobit naglasak bit će stavljen na aktivnosti vezane uz poticanje djece na samozaštitna ponašanja poput:

 • redovito i pravilno pranje ruku prije ulaska u svoju skupinu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa, uvijek kada ruke izgledaju prljavo

 • zašto je važno ne dodirivati usta, nos, oči i lice kao i ne stavljati ruke i predmete u usta, primjereno razvojnoj dobi

 • kako pravilno kihati i kašljati…

 
Odgojitelj/ica će:

 • uspostavljati odnos povjerenja i sigurnosti primjenom „čiste'' komunikacije

 • pripremiti aktivnosti prema tjednom planu (Planu i programu odgojno – obrazovnog rada tijekom pandemije COVID – 19?):

 • osmisliti poticaje za zanimljivo, bogato i sigurno okruženje pomoću raznovrsnih poticaja i materijala - dovoljna količina, raznolikost, svrhovitost, pristupačnost djeci, u kojem će svako dijete imati priliku zadovoljavati svoju prirodnu znatiželju, potrebu za istraživanjem, inicijativom,  samoorganizacijom aktivnosti,  autonomijom učenja, ispitivanjem svojih mogućnosti i postavljanja granica svojih sposobnosti, suradničko učenje, potrebu za privatnošću

 • organizirati vrijeme – fleksibilna organizacija vremena

 • stvarati uvjete za spontanu igru i samostalnost u igri

 
 
Aktivnosti organiziranog boravka na otvorenom
 

 • preporučeno je što više aktivnosti na otvorenom prostoru, kada god je moguće

 • boravak djece na otvorenom je organiziran po punktovima

 • ulazak u sobu dnevnog boravka u podgrupama

 • pomoć odgojitelja pri svlačenju odjeće i obuće te obuvanju uz poštivanje principa postupnosti 

 
 
Ručak

 • stolovi za jelo postavljaju se tako da djeca sjede na što većoj udaljenosti 

 
Odgojitelj/ica će:

 • motivirati i pratiti proces pripreme djeteta za ručak (pranje ruku...)

 • dijeliti obroke djeci kako bi se mogućnost kontaminiranja hrane svelo na minimum

 • poticati samostalnost hranjenje djeteta

 • kreirati opuštenu atmosferu u kojoj će djeca u miru i bez požurivanja objedovati

 • stvarati uvjete za spontanu igru i samostalnost u igri

 
 
Odmor
 

 • priprema uvjeta za provođenje mirnih aktivnosti (mirni kutići,  strunjača; slušanje priča ili opuštajuće glazbe; vođenje opuštajuće aktivnosti za djecu koja ne odmaraju)

 • krevetići za dnevni odmor djece postavljaju se tako da djeca leže na što većoj udaljenosti, svako dijete na istom mjestu

 • svakom djetetu koje odmara omogućen je krevetić sa  pripadajućom posteljinom

 
Odgojitelj/ica će:

 • kreirati  atmosferu opuštanja (glazba, pričanje priče, maženje...)

 • djeci koja ne zaspu kroz pola sata omogućiti dizanje iz kreveta i poticati na izbor mirnih aktivnosti u kojima će dijete zadovoljavati svoje interese

 
Popodnevne aktivnosti

 • užina – po principu „kliznog“ doručka

 • zajedničke aktivnosti i igre djece i odgojitelja u sobi dnevnog boravka/terasi/dvorištu

                                                                                                                                            
*Aktivnosti brige i njege (prematanje, umivanje, pranje ruku i sl.) odvijaju se pravovremeno prema potrebama djece.


Ispiši stranicu