Aktivnosti

PLES PISANJA


nadamo se da ste čuli za Ples pisanja, budući da je to metoda koju njegujemo u našem vrtiću godinama. U vrtić ju je utkala naša edukacijska rehabilitatorica, Irena Vresk, koja je i prevela knjige Plesa pisanja na hrvatski jezik :)

Ples pisanja je metoda kojom kroz cijelo tijelo potičemo razvoj koordinacije šaka i prstiju, fine motorike i grafomotorike. Ta metoda čini neodvojivu cjelinu sa glazbom, stihovima i ritmom, a cilj je da djeca dobro usvoje pokrete, na zabavan način kroz prirodne pokrete u vlastitom ritmu.
Za djecu je ovakav način izražavanja te usavršavanja fine motorike i grafomotorike zabavanali i „siguran“ jer je svaki oblik izražavanja u Plesu pisanja dobar, nema pogrešaka pa čak i kad dijete zgužva papir, potrga ga ili baci u bijesu – to je u redu. Kroz Ples pisanja djeca stvaraju pokrete iz vlastitih osjećaja, neposredno, a jednom kada ih „izbace“, izraze svoje osjećaje nastupa zadovoljstvo, mir.
 
Kako raditi Ples pisanja?
Jednostavno :) Pratite naše snimke i izvodite osnovne pokrete uz glazbu cijelim tijelom, prvo po zraku.  Inače pokreti se mogu izvoditi stojeći, hodajući, sjedeći, klečeći ili čak ležeći na tlu.
Nakon izvođenja pokreta po zraku, prelazite na papir. Pravilo je da se uvijek kreće od što većeg pokreta ka manjem, sitnijem ( što zahtijeva i velik papir, a potom sve manji).
Cilj je da djeca izvode i ponavljaju pokrete jedne preko drugih vlastitim ritmom.
 
Materijali koje možete koristiti: 
- kreda, stare ili kratke pastele, deblji flomasteri, olovke, spužve, kratki kistovi, vata i vatene kuglice, pjena za brijanje, boja za prste, prste. Odličan trik su kratke krede ili pastele, stare olovke – za vježbanje pravilnog hvata.
 

Pogledajte jedan od načina rada: Rad pjenom za brijanje i čišćenje 
(pripremila eduk. rehabilitatorica Irena Vresk)Literatura:
Oussoren, R., A., (2007). Ples pisanja - Progresivni glazbeno-pokretni program razvoja početnih vještina pisanja u djece. Lekenik: Ostvarenje. d.o.o.
Oussoren, R., A., (2008). Ples pisanja za najmlađe - Program predvježbi za djecu u dobi od 3 do 5 godina. Lekenik: Ostvarenje. d.o.o.

 

* * *


Ples pisanja za djecu od 3 do 5 godina

Temu "Kolačić" pripremila eduk. rehabilitatorica Irena Vresk:

Tema 1.: 
Kolačić (kliknite!) – priča

Probajte i vi sa djecom napraviti kolačić, stalno ponavljanje osnovnih kružnih pokreta i krugova djecu opušta.

Kolačić  - pokreti u zraku

Kolačić  - pokreti na podlozi (pjena za brijanje, tempere, voda)

 

U krug miješam ja
A krema mi se pjeni sva

(objema rukama u istom smjeru crtajte jedan ili dva kruga, zatim u drugom smjeru)

Mlijeko, jaja, margarin

(crtajte točke bilo gdje nasumce)
(crtajte četiri točke u ritmu)

I kolač će biti jako fin

(dalje škrabajte u krug)

U krug miješam ja,

(škrabajte u krug)

Komad za mamu, (tebi), bakici dva (meni)

(škrabajte različitim bojama po već nacrtanim krugovima)

Njam – njam –njam i am – am –am
Taj kolač je baš ukusan

(crtajte točke u ritmu ili proizvoljno)


* * *

Temu "Pješčano brdo" pripremila odgojiteljica Maja Listeš:

Tema 2.: Pješčano brdo - pokreti po brašnu

Pješčano brdo - pokreti na podlozi s pastelama    

Na toj plaži puno pijeska
Na toj plaži puno pijeska

(stajanje ili sjedenje: mahanje s jedne strane na drugu s komadom krede u objema rukama)

Moje brdo tu, tvoje tamo je,

(bilo gdje po papiru crtajte linije gore i dolje.
Nacrtajte jedno, dva ili više brda.)
I krasna su, gle.
I moje brdo visoko je
I tvoje brdo visoko je
(stanite na prste i crtajte linije prema gore)

Ja padam dolje, gle.

(Natrag na stopala i crtajte vijugave linije prema dolje)

Kop, kop, kop…

(crtajte linije s jedne strane na drugu, crtanje krugova, crtanje linija „grebanja“)

O, joj!

(ruke gore)

I stiže oblak, velik oblak
I stiže oblak, velik oblak

(crtanje krugova)

Po brdu kiši sad

(crtice i točkice svugdje)

Kapa, kapa, kap

(točkice)

Mokar sam.

(crtanje snažnih linija prema dolje)

               
Temu "Little sun" pripremila odgojiteljica Maja Listeš:

Tema 3.:  Little sun - pokret na podlozi – tempera i pjena
 

Little sun, little sun
Shine in and out   2x
 
(Nacrtajte točkicu ili kružite sredstvom za pisanje
Crtajte linije prema van)
 
Little sun, little sun
Shine out and in  2x
 
(Nastavite kružiti
 
Linije idu prema točkici ili krugu)
 
Shine everyday and on my way
 
(Crtajte zrake sunca ili linije)
 
And shine when I am out to play
 
(Po točki ili krugu crtajte pjege ili crtice)
 
Shine and shine and shine everyday
 
(Pjege i točke na mjestu ili u krugu)
 
I'm running out to go and play  4x
 
(Posvuda crtajte pjege i crtice)

 
             

Literatura:

Oussoren, R., A., (2008). Ples pisanja za najmlađe - Program predvježbi za djecu u dobi od 3 do 5 godina. Lekenik: Ostvarenje. d.o.o.

 

* * * 

Ples pisanja za starije (od 4 do 8 godina)

Temu "Krugovi i osmice" pripremila eduk. rehabilitatorica Irena Vresk:

Tema 1.: Krugovi i osmice (kliknite) - pokreti u zraku

Krugovipokreti na podlozi s pastelama


Preklopite list papira na pola te ga pričvsrtite za stol, a zatim na središte lijeve odnosno desne polovice papira ucrtajte točku. Ova vježba odlična je za oči i ravnotežu. 

Uz glazbu gibajte ruke u obliku velikih krugova prema unutra i prema van. Zatim na papiru nacrtajte dva kruga oko točaka, prema van i prema unutra. 

"Polegnute osmice i djetelinapokreti na podlozi s pastelama

Možete staviti križić na pola puta između dvije točke - što je pokretna točka za crtanje polegnute osmice.

nastavite vježbu polegnutim i uspravnim osmicama, povežite ih u djetelinu sa četiri lista. Pokušajte i nježno mijenjajte smjer.Krugovi i osmice – nastavak aktivnosti, varijacije na temu:

a)      Rad u pjeni za brijanje i temperi:

-   stavite na podlogu pjenu za brijanje (nikako ne gel), te malo tempere (možete ih koristiti i nekoliko, pa će dijete vidjeti kako se miješanjem boja dobivaju druge boje i nijanse)
-   ukoliko je smjesa pregusta, dodajte malo vode u raspršivaču
-   neka dijete crta kružne pokrete uz glazbu (krugove, osmice uspravne ili polegnute, djetelinu, spiralu iz središta prema van i obrnuto, sve u jednom potezu bez odizanja prsta)
-   ukoliko prihvaća, neka pokuša crtati krugove i osmice zatvorenih očiju (oslobađa se potencijalnog osjećaja neuspijeha i straha od grafomotoričkih aktivnosti)
-   obrišite višak pjene ubrusom, a dijete može nastaviti crtati kružne pokrete
-   zatim uzmite otisak na papir
-   kad se papir osuši, dijete po negativu crta po već zadanim bijelim linijama olovkom, bojicama ili pastelama po nekoliko puta:

-   papir možete selotejpom pričvrstiti za podlogu
-   preporučuje se da dijete koristi podlogu za pisanje pod raznim nagibima (vodoravnu, uspravnu, kosu, kao i da koristi različite položaje tijela – sjedeći, stojeći, ležeći na podu...)


b)      Igre na temu

-   dijete kotrlja lopticu ili klupko vune u okruglom podlošku i pri tom prati pogledom
-   namata konac/vunu na ruku, pa na drugu ruku, pa odmata
-   drugom djetetu namata vunu/konac oko ruku u obliku kruga ili osmice u ritmu glazbe
-   namata vunu/konac oko stopala u obliku kruga ili osmice

               
Pogledajte presjek svih aktivnosti na ovu temu                   
                                   


Tema 2.: Robot    

1. pokreti grube motorike (ovdje
-   dopustite djetetu neka se kreće kao robot uz zadanu glazbu; bitno je da dijete uživa u pokretu, a glazba će ga svojim ritmom i tempom usmjeriti na „uglate“ pokrete
-   prilikom tih pokreta dobro je da dijete u ritmu broji na glas kao da vježba (1,2; 1,2; 1,2; ili 1,2,3,4)
-   ovo je vježba koja je priprema za pisanje velikih  i malih uglatih slova i brojki, vježba crtanja kuteva, trokuta i četverokuta


2. nakon pokreta cijelim tijelom slijede aktivnosti u senzornim materijalima (zatvorenih očiju pa uz gledanje):

(crtanje kvadrata, trokuta, pravokutnika, uglatog labirinta u pijesku, soli, temperi te na podlogama pod raznim nagibima...)
3. slijedi izrada otisaka, radnih listova i igre na temu

4. Pogledajte presjek svih aktivnosti na temu „Robot“ 

Literatura:
Oussoren, R., A., (2007). Ples pisanja - Progresivni glazbeno-pokretni program razvoja početnih vještina pisanja u djece. Lekenik: Ostvarenje. d.o.o.VEČER MATEMATIKE


Svrha projekta je popularizacija matematičke znanosti, razvijanje pozitivnog stava djece i roditelja prema matematici.

VEČER MATEMATIKE - arhiva

 


Ispiši stranicu