Riječ ravnatelja

Dječji vrtić Vedri dani Zagreb,
Ulica Milana Makanca 11a
 
          Poštovani prijatelji,
 
          Prošlo je već više od pola stoljeća kada je daleke nam 1965. godine Skupština općine Medvešćak donijela rješenje o osnivanju ustanove pod imenom «Dječji centar» (tada su se tako nazivali vrtići) sa sjedištem u Šubićevoj ulici br.12 s radnim jedinicama – Dječji vrtić «Braća Špalj» u Solovljevoj ulici (danas Ulica kneza Borne) i Dječji vrtić «Vjeverica» u Makančevoj ulici.
          Ubrzo, već 1970. godine vrtić dobiva prelijepo ime Vedri dani koje i danas s ponosom nosimo.
          Prateći sve veće potrebe za smještajem djece izazvane ubrzanim rastom stanovništva i urbanizacijom voljenog nam grada Zagreba 1980. godine dolazi do udruživanja jaslica «Zavrtnica» i dječjeg vrtića «Vedri dani» u jedinstvenu ustanovu Dječji centar »Vedri dani».
          1982.godine izgrađen je novi vrtić u Makančevoj ulici kamo seli i uprava iz tada već pretijesnih prostora u Šubićevoj ulici.
          1988.otvoren je objekt na Šalati, no, još uvijek zbog nedostatka prostora prevozimo djecu u vrtiće Zapruđe, Bukovac, Milan Sachs i Medvešćak.
          Razdoblje krajem prošlog stoljeća obilježeno je  značajnim povećanjem broja djece te istaknutim porastom interesa za posebnim i dodatnim programima na što smo mi kao odgojno-obrazovna ustanova uspješno odgovorili. 
          1992. godine sredstvima Grada i samodoprinosom građana izgrađen je novi objekt za 4 odgojne skupine u Ulici fra Filipa Grabovca.
          2000. godine grad nam predaje na upotrebu suvremeni objekt za 8 odgojnih skupina u Šubićevoj ulici  gdje su spojene jasličke skupine iz objekta u Ulici Crvenog križa i vrtićke skupine iz objekta u Šubićevoj ulici.
          Najnoviji objekt za 4 odgojne skupine otvoren je 2009.godine i nalazi se u Ulici kneza Ljudevita Posavskog. Danas djelujemo u 6 objekata, imamo 24 odgojne skupine -19 vrtićkih i 5 jasličkih sa preko 450 djece o kojima brine 89 zaposlenika.
          Naša posebnost je rad po Integralnoj metodi tj. stvaranje i održavanje cjelokupnog konteksta vrtića (prostor, odnosi, aktivnosti), u kojem svi sudionici-djeca, njihovi roditelji, odgajatelji i svi ostali koji rade za djecu kvalitetno zadovoljavaju svoje potrebe, uče i uživaju svoja prava poštujući prava drugih.
          U okviru redovitog programa uspješno organiziramo integraciju djece s posebnim potrebama unutar redovitih skupina.
          Osim rada s djecom  u kojem ih sustavno i kompetentno učimo razumijevanju ljudskih potreba i rješavanju sukoba već dugi niz godina provodimo radionice za  roditelje – «Rastimo zajedno» na što smo osobito ponosni jer smo devedesetih godina prošlog stoljeća bili među prvima u gradu Zagrebu započeli takav vid suradnje s roditeljima.
          Uz redovite programe provodimo i programe obogaćene engleskim i njemačkim jezikom, likovnim izražajem te etno program, a od kraćih programa provodimo program engleskog jezika, sportskih aktivnosti, program vjerskog odgoja te program plesnih stimulacija.
          Ponosimo se svim djelatnicima koji su kroz povijest svoj posao radili odgovorno, kompetentno, s puno ljubavi i tako dali svoj nemjerljivi doprinos da bismo postigli kvalitetu koju imamo danas i po kojoj smo prepoznatljivi.
          Rastu i uspješnosti osobito su pridonijele ravnateljice jaslica: Aida Bauer, Marija Lojen i Gizela Kiričenko te ravnateljice vrtića Zorka Palčok, Nevenka Belaj, Dragica Jonak i Neda Rajčevac. 
          U jubilarnoj pedesetoj godini našeg postojanja dobili smo još jedno značajno priznanje za naš dugogodišnji kvalitetan rad, 28.siječnja 2015. godine Agencija za odgoj i obrazovanje nas je uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta imenovala sjedištem ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgajatelja pripravnika i pedagoga.
        Ponosni smo jer nas je 9. studenoga 2021. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo Vježbaonicom Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Metodika upoznavanja okoline.
        Dugogodišnji stečeni materijalni i ljudski resursi vrtića te stručno znanje humanost i volja svih naših djelatnika daju nam vjeru da ćemo, usprkos tome što uvjeti u društvenom okruženju postaju sve složeniji, održati dosadašnji nivo kvalitete rada i uvijek davati najbolje što možemo kako bi svakom djetetu omogućili da razvije sve svoje potencijale. 
 
 
 
                                                                                                 Ravnatelj
                                                                                               Damir Kučan
         
         

 


Ispiši stranicu