Riječ ravnatelja

Dječji vrtić»Vedri dani»Zagreb,
Ulica Milana Makanca 11a
 
          Poštovani prijatelji,
 
          Prošlo je već pola stoljeća od kada je daleke nam 1965.godine Skupština općine Medvešćak donijela rješenje o osnivanju ustanove pod imenom «Dječji centar»(tada su se tako nazivali vrtići) sa sjedištem u Šubićevoj ulici br.12 s radnim jedinicama – Dječji vrtić «Braća Špalj» u Solovljevoj ulici (danas Ulica kneza Borne) i Dječji vrtić «Vjeverica» u Makančevoj ulici.
          Ubrzo, već 1970.godine  vrtić dobiva prelijepo ime Vedri dani koje i danas s ponosom nosimo.
          Prateći sve veće potrebe za smještajem djece izazvane ubrzanim rastom stanovništva i urbanizacijom voljenog nam grada Zagreba 1980. godine dolazi do udruživanja jaslica «Zavrtnica» i dječjeg vrtića «Vedri dani» u jedinstvenu ustanovu Dječji centar»Vedri dani».
          1982.godine izgrađen je novi vrtić u Makančevoj ulici kamo seli i upravaiz tada već pretijesnih prostora u Šubićevoj ulici.
          1988.otvoren je objekt na Šalati, no, još uvijek zbog nedostatka prostora prevozimo djecu u vrtiće Zapruđe, Bukovac, Milan Sachs i Medvešćak.
          Razdoblje krajem prošlog stoljeća obilježeno je  značajnim povećanjem broja djece te istaknutim porastom interesa za posebnim i dodatnim programima na što smo mi kao odgojno-obrazovna ustanova uspješno odgovorili. 
          1992.godine sredstvima Grada i samodoprinosom građana izgrađen je novi objekt za 4 odgojne skupine u Ulici fra Filipa Grabovca.
          2000.godine grad nam predaje na upotrebu suvremeni objekt za 8 odgojnih skupina u Šubićevoj ulici  gdje su spojene jasličke skupine iz objekta u Ulici Crvenog križa i vrtićke skupine iz objekta u Šubićevoj ulici.
          Najnoviji objekt za 4 odgojne skupine otvoren je 2009.godine i nalazi se u Ulici kneza Ljudevita Posavskog. Danas djelujemo u 6 objekata, imamo 24 odgojne skupine-19 vrtićkih i 5 jasličkih sa preko 450 djece o kojima brine 89 zaposlenika.
          Naša posebnost je rad po Integralnoj metodi tj. stvaranje i održavanje cjelokupnog konteksta vrtića (prostor, odnosi, aktivnosti),u kojem svi sudionici-djeca, njihovi roditelji, odgajatelji i svi ostali koji rade za djecu kvalitetno zadovoljavaju svoje potrebe, uče i uživaju svoja prava poštujući prava drugih.
          U okviru redovitog programa uspješno organiziramo integraciju djece s posebnim potrebama unutar redovitih skupina.
          Osim rada s djecom  u kojem ih sustavno i kompetentno učimo razumijevanju ljudskih potreba i rješavanju sukoba već dugi niz godina provodimo radionice za  roditelje – «Rastimo zajedno» na što smo osobito ponosni jer smo devedesetih godina prošlog stoljeća bili među prvima u gradu Zagrebu započeli takav vid suradnje s roditeljima.
          Uz redovite programe provodimo i programe obogaćene engleskim i njemačkim jezikom, likovnim izražajem te etno program, a od kraćih programa provodimo program engleskog jezika, sportskih aktivnosti, program vjerskog odgoja te program plesnih stimulacija.
          Ponosimo se svim djelatnicima koji su kroz povijest svoj posao radili odgovorno, kompetentno, s puno ljubavi i tako dali svoj nemjerljivi doprinos da bismo postigli kvalitetu koju imamo danas i po kojoj smo prepoznatljivi.
          Rastu i uspješnosti osobito su pridonijele ravnateljice jaslica: Aida Bauer, Marija Lojen i Gizela Kiričenko te ravnateljice vrtića Zorka Palčok,Nevenka Belaj,Dragica Jonak i Neda Rajčevac. 
          U ovoj jubilarnoj pedesetoj godini našeg postojanja dobili smo još jedno značajno priznanje za naš dugogodišnji kvalitetan rad,28.siječnja 2015.godine Agencija za odgoj i obrazovanje nas je uz suglasnost Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta imenovala sjedištem ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgajatelja pripravnika. 
          Dugogodišnji stečeni materijalni i ljudski resursi vrtića te stručno znanje humanost i volja svih naših djelatnika daju nam vjeru da ćemo, usprkos tome što uvjeti u društvenom okruženju postaju sve složeniji, održati dosadašnji nivo kvalitete rada i uvijek davati najbolje što možemo kako bi svakom djetetu omogućili da razvije sve svoje potencijale. 
 
 
 
                                                                                                 Ravnatelj
                                                                                               Damir Kučan
         
         

 


Ispiši stranicu