Upravno vijeće

RAD UPRAVNOG VIJEĆA

Vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet članova:
- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jedan član Upravnog vijeća bira se iz reda radnika.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se određuje Poslovnikom o radu Upravnoga vijeća i Odlukom o dopuni Poslovnika o radu Upravnoga vijeća.

REZULTATI IZBORA ČLANA UV IZ REDA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA

JAVNOST RADA UPRAVNOG VIJEĆA
 

  
ZAPISNIK
   POZIVI

Ispiši stranicu