Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15, 69/22) se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje DV Vedri dani ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na sljedeće načine:
  • pisanim putem na adresu:
    Dječji vrtić Vedri dani, Makančeva 11a, Zagreb, (na dolje navedenom obracu)
  • putem elektroničke pošte:  tajnik@dv-vedridani.hr
  • telefonom na broj:  +385 1 4650350

Zahtjev obavezno sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište ili se mogu koristiti sljedeći obrasci:  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Međutim, sukladno Zakonu DV Vedri dani  ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/1385/1569/22)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/1415/14)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Povjerenik za informiranje

POPIS SKUPOVA PODATAKA

Ispiši stranicu